Klagomål

Om Du anser att
vi inte gör det vi ska

Ett klagomål innebar att en kund eller någon annan som är direkt berörd av försäkringsförmedlingen vänder sig till förmedlaren och framför ett konkret missnöje mot förmedlarens agerande i ett enskilt fall. Klaganden som vänder sig till FörsäkringsHantering Liv med sitt klagomål ska få ett respektfullt bemötande och klagomålet ska hanteras effektivt och med tillbörlig omsorg.

Kunden skall informeras om FörsäkringsHantering Livs klagomålshantering och vem som är klagomålsansvarig redan vid inledandet av affärsförbindelsen med FörsäkringsHantering Liv. Innan en eventuell affärsförbindelse uppstår skall kunden ha fått tagit del av företagets förköpsinformation där det framgår hur ett klagomål skall hanteras.

Ett klagomål skall besvaras sakligt och korrekt. Ett klagomål skall besvaras snarast möjligt.

Anställda hos FörsäkringsHantering Liv har en kopia av denna policy och informeras fortlöpande om eventuella förändringar. Policyn ses fortlöpande över och revideras vid behov.

Om du skulle vara missnöjd med den tjänst som FörsäkringsHantering har tillhandahållit skall du inkomma med en skriftlig- eller elektronisk redogörelse till företagets klagomålsansvarige för de omständigheter och eller det handlande som föranlett klagomålet.Du bör även skicka relevanta handlingar (kopior) samt namnge den/de förmedlare som du har haft kontakt med.

Handlingarna skall skickas till:
Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11
191 35 SOLLENTUNA


Klagomål

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:
Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se
Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Kontaktuppgifter tillsyn.
Finansinspektionen, www.finansinspektionen.se
Bolagsverket, www.bolagsverket.se
Konsumentverket, www.konsumentverket.se
SFM, www.sfm.se
Tydliga, www.tydliga.se
Insuresec, www.insuresec.se

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB är registrerad hos Bolagsverket för förmedling av samtliga skadeförsäkringsklasser.

För kontroll av registrering, klicka här.


Tillsyn

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

För kontroll av tillstånd, klicka här.


Branschförening

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

För kontroll av medlemsskap, klicka här.


Licensierade förmedlare

Försäkringsmäklarna AB är anslutna till Insuresec.

För kontroll av licensierade förmedlare, klicka här.


Klagomålshantering

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB vill att du ska vara nöjd med det arbete vi utfört. Är du inte helt nöjd efter att ha talat med din ordinarie kontaktperson hos oss använder du adressen nedan för att reklamera eller klaga på något. Klagomålet ska framföras skriftligen via brev.

Kontakt:
Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB
Att. Simon Danielsson
Norra Skeppsbron 5B
803 10 Gävle

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK