Försäkringshantering hjälper till med:

Försäkringshantering hjälper till med:

Hur vi jobbar

Försäkringshantering Sak i Sverige AB hjälper ditt företag att utforma ett optimalt och skräddarsytt försäkringsprogram.

Genom att identifiera, analysera och utvärdera de risker som finns i företaget, kan vi ge rekommendationer för de försäkringsbehov som just ditt företag behöver.

Kontakta oss »

Tjänster

Inventering

Inventering av företagets verksamhet för att identifiera, analysera och utvärdera de risker som finns.

Rekommendation

Rekommendation av försäkringsbehov och självrisknivåer.

Upphandling

Upphandling av försäkringar utifrån upprättat försäkringsprogram för att erhålla bästa möjliga villkor till marknadens lägsta premie. Anbudsvärdering inkl. rekommendation avseende försäkringsomfattning och val av försäkringsgivare.

Kontinuerlig kontakt

Ansvar för den kontinuerliga kontakten mellan Er och Er försäkringsgivare.

Skräddarsydd försäkring

Specialanpassat försäkringsprogram bl.a. innehållande riskinventering, storskadebedömningar, tekniska beskrivningar och värdering av byggnader. Ett program som, genom kontinuerliga kontakter och genomgångar, hela tiden anpassas och uppdateras efter de förändringar som sker av verksamhet.

Utbildning

Analys av företagets behov av försäkringsutbildning och ett skräddarsytt utbildningsprogram
för de inom företaget som är i behov av detta.

Rådgivning

Rådgivning i försäkringsfrågor vid avtalstecknande med kunder och leverantörer.

Försäkringsplan

Upprättande av försäkringsplan där information om företagets försäkringar redovisas för distribution inom organisationen.

Skadeförebyggande rådgivning

Skadeförebyggande rådgivning för att minimera skadeomfattningen, störningar i verksamheten samt framtida försäkringspremier.

Förhandlingsstöd

Stöd i förhandlingarna med försäkringsbolaget vid skador.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK