Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

Den nya Disclosureförordningen från EU är ett steg i uppfyllandet av de mål och överenskommelser som Agenda 30 och Parisavtalet innebär, vilka båda är arbeten inom ramen för FN som EU har anslutit sig till.

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här ges Du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattas miljö-, sociala- och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala- och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig. Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt anställa får ersättning för det arbete de utför.

I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra anställda försäkringsfömedlare.

 

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB är registrerad hos Bolagsverket för förmedling av samtliga skadeförsäkringsklasser.

För kontroll av registrering, klicka här.


Tillsyn

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

För kontroll av tillstånd, klicka här.


Branschförening

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

För kontroll av medlemsskap, klicka här.


Licensierade förmedlare

Försäkringsmäklarna AB är anslutna till Insuresec.

För kontroll av licensierade förmedlare, klicka här.


Klagomålshantering

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB vill att du ska vara nöjd med det arbete vi utfört. Är du inte helt nöjd efter att ha talat med din ordinarie kontaktperson hos oss använder du adressen nedan för att reklamera eller klaga på något. Klagomålet ska framföras skriftligen via brev.

Kontakt:
Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB
Att. Simon Danielsson
Norra Skeppsbron 5B
803 10 Gävle

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK