GDPR – Behandling av dina personuppgifter

Vad gör Försäkringshantering med dina personuppgifter?

Försäkringshantering Sak i Sverige AB(härefter Försäkringshantering) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Försäkringshantering inom ramen för försäkringsförmedlaravtalet /fullmakten behandlar.
De personuppgifter som behandlas är kontaktpersoner i företaget, deras namn, ev. titel, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress. Försäkringshantering har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ett ingånget eller ett kommande avtal om försäkringsförmedling eller annat uppdrag.

Personuppgifter kan komma att behandlas i våra kontakter med er under avtalstiden.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de försäkringsbolag där ni har försäkringar placerade.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas – den registrerade - har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som Försäkringshantering behandlar om denne och hur de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och även under vissa förutsättningar begära att få bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som denne själv tillhandahållit Försäkringshantering.

Vid eventuella klagomål har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller Försäkringshanterings behandling av aktuella personuppgifter.

Hur länge kommer Försäkringshantering att behandla den registrerades personuppgifter?

Försäkringshantering kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår. Därefter kommer Försäkringshantering att ta bort personuppgifterna. Detsamma gäller om den lagliga grund som Försäkringshantering stödjer sig på upphör, under förutsättning att det inte finns en laglig skyldighet att spara personuppgifterna därefter.

Vart vänder du dig med frågor?

Har den registrerade frågor om Försäkringshanterings behandling av dennes personuppgifter, vill veta mer om sina rättigheter eller göra någon av sina rättigheter gällande används följande kontaktuppgifter:

Brev:
(Personuppgiftsansvarig)
Försäkringshantering Sak i Sverige AB
Främbyvägen 6
791 52 Falun
Mail:
simon.stromqvist@forsakringshantering.se

 

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Har du vidare funderingar kring hur cookies används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga