GDPR – Behandling av dina personuppgifter

Vad gör Försäkringshantering med dina personuppgifter?

Försäkringshantering Sak i Sverige AB(härefter Försäkringshantering) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Försäkringshantering inom ramen för försäkringsförmedlaravtalet /fullmakten behandlar.
De personuppgifter som behandlas är kontaktpersoner i företaget, deras namn, ev. titel, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress. Försäkringshantering har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ett ingånget eller ett kommande avtal om försäkringsförmedling eller annat uppdrag.

Personuppgifter kan komma att behandlas i våra kontakter med er under avtalstiden.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de försäkringsbolag där ni har försäkringar placerade.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas – den registrerade - har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som Försäkringshantering behandlar om denne och hur de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och även under vissa förutsättningar begära att få bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som denne själv tillhandahållit Försäkringshantering.

Vid eventuella klagomål har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller Försäkringshanterings behandling av aktuella personuppgifter.

Hur länge kommer Försäkringshantering att behandla den registrerades personuppgifter?

Försäkringshantering kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår. Därefter kommer Försäkringshantering att ta bort personuppgifterna. Detsamma gäller om den lagliga grund som Försäkringshantering stödjer sig på upphör, under förutsättning att det inte finns en laglig skyldighet att spara personuppgifterna därefter.

Vart vänder du dig med frågor?

Har den registrerade frågor om Försäkringshanterings behandling av dennes personuppgifter, vill veta mer om sina rättigheter eller göra någon av sina rättigheter gällande används följande kontaktuppgifter:

Brev:
(Personuppgiftsansvarig)
Försäkringshantering Sak i Sverige AB
Främbyvägen 6
791 52 Falun
Mail:
simon.danielsson@forsakringshantering.se

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK